Notulen Extra ALV 23 september 2017

Van de Extra Algemene Ledenvergadering op 23 september j.l. zijn nu de concept notulen in het ledenkatern voor alle leden beschikbaar. Om deze te lezen, klik hier.