De website is verhuisd!

De website van CompUsers www.CompUsers.nl is op 18 december 2012 verhuisd naar een nieuwe betrouwbaarder server met up-to-date software. Alle faciliteiten staan weer tot uw beschikking.

Forums, KennisBank en NieuwsGroepen hadden al geruime tijd weinig gebruikers. De overgang naar een nieuwe server is een goede gelegenheid om deze niet meer opnieuw te implementeren. Met weemoed nemen we afscheid van deze diensten, vooral van de lange tijd populaire NieuwsGroepen. De KennisBank werd links en rechts gepasseerd door zoekmachines zoals Google, die gemakkelijk toegang geven tot alle in het World Wide Web verzamelde computerexpertise. Voor het verkrijgen van computerkennis wijzen we ook graag op onze SoftwareBus en onze MiniCursussen. Per saldo hielden we te weinig gebruikers over als 'kritische massa' voor de Forums, maar u kunt gebruik blijven maken van de HCC-forums.

De eigen servers in Amsterdam zijn ca. 10 jaar in bedrijf geweest en dan zijn ze werkelijk stokoud! Dat leidde niet alleen tot capaciteits- en technische problemen, maar ook de toegepaste software was nodig aan een update toe. Deze werd niet meer ondersteund en daarom kwamen er geen veiligheidsupdates meer voor beschikbaar.

De nieuwe server is een 'gehoste' server, die opgesteld staat in een grote serverfarm in Straatsburg, Frankrijk. Hiermee kunnen we weer lange tijd vooruit. Het technisch beheer wordt geheel door de hoster verzorgd en en zo nodig kunnen we overgaan naar een grotere server.

De website

Drupal blijft het Content Management Systeem (CMS) voor de website. Het Drupal wordt beschouwd als het neusje van de zalm wat betreft mogelijkheden en beveiliging en het is gratis (OpenSource). Maar helaas niet het eenvoudigst.

Met Drupal bevinden we ons in goed gezelschap. Het is één van de meest gebruikte CMSen. Ook het Witte Huis in Washington maakt er gebruik van en draagt zelfs bij aan de ontwikkeling (zie hier).

De website zal er nog even uit blijven zien als voorheen, maar het is de bedoeling om ook daaraan spoedig er ook een nieuw 'gezicht' te geven, dat bovendien ook goed gebruikt kan worden op tablets en smartphones.

Op korte termijn zal gebruik worden gemaakt van beveiligde verbindingen voor privacy-gevoelige gegevens, zoals het aanmelden en inloggen. Je ziet dan in de adresbalk van de browser https://. Let op de 's' van 'secure', ofwel veilig!