Inhoud SoftwareBus 2019-5

Een aantal artikelen zijn beschikbaar als pdf bestand. Klik op een link of de bijbehorende afbeelding om de gewenste pdf te downloaden.

Let wel: overname van artikelen is slechts toegestaan met VOORAFGAANDE schriftelijke toestemming van de redactie!

- Voorplaat en Voorwoord: In het voorwoord besteedt Ton Valkenburgh aandacht aan de vraag hoe duurzaam ICT eigenlijk is. Het antwoord op die vraag is niet heel simpel te geven, maar wel is duidelijk dat er verschillende mogelijkheden zijn om bepaalde problemen op te lossen, mede afhankelijk van het op een systeem actieve besturingssysteem, zoals Windows, iOS of Linux.
- CompUfair 28 september: In de terugblik op de bijeenkomst van 28 september beschrijft René Suiker wat er deze keer allemaal weer te doen was, dus met allerlei nieuws uit de diverse platforms en info over lezingen, workshops en presentaties. Ook dat we voortaan de grote sporthal niet meer zullen gebruiken, aangezien we de commerciële markt moesten schrappen uit het programma.
- Modulaire synths nu ook virtueel: Op de CompUfair gaf Rien Parhan een lezing geven over het werken met virtuele modulaire synths, o.m. VCV-rack. Bezoekerst/toehoorders konden met hun eigen apparaat deelnemen aan de lezing/workshop.
- Colofon: Hier vindt u alles wat u zou willen weten over het melden van verhuizing, overlijden, opzeggen, nabestellen van jaargangen, en dergelijke.
- Einde ondersteuning Windows 7: Microsoft trekt definitief de stekker eruit op 14 januari 2020. Toen Microsoft in oktober 2009 Windows 7 uitbracht, verklaarde het bedrijf tien jaar productondersteuning te zullen leveren. De exacte datum voor het einde van de ondersteuning voorWindows 7 is 14 januari 2020.
- Besturing voor een pijporgel (3): Spelen met microcontrollers: Ton Valkenburgh beschrijft in dit derde artikel hoe drie manualen en de pedalen worden aangesloten op de besturing.
- Animated gifs maken: ‘Hoe simpel kan het zijn ...’ vindt Rinus Alberti. Hij beschrijft een techniek die ‘tig jaar geleden’ al door de serviceprovider CompuServe werd gebruikt om filmachtige beelden te laten zien, die evenwel geen filmpjes zijn, maar in serie gezette plaatjes die onderling net genoeg verschillen om beweging te suggereren.
- Teksten en presentaties: In dit artikel behandelt Kees van de Vlies het werken met tekstvakken en (terzijde) ook frames, en wel in Libre Office. Overigens heeft Microsoft in zijn Office-pakket gelijksoortige mogelijkheden.
- Eindredacteur gezocht: Ook hier om de continuïteit te waarborgen: een tweede eindredacteur gevraagd. Iemand met grondige kennis van het Nederlands (taal, stijl en spelling) die, om te beginnen, samen met de huidige eindredacteur de kopij kan voorbewerken voor de DTP-fase, en die na een inwerkfase wel als zelfstandig eindredacteur wil fungeren.
- Snelgids voor iOS 13: Bert van Dijk, vrijwilliger HCC Apple, stelde dit overzicht samen van de beste functies voor je iPhone en hoe ze te gebruiken. Niet van toepassing op de iets oudere modellen iPhone en iPad, waarop software-updates vanaf iOS 13 niet te installeren zijn.
- Review Speccy: Speccy, een mooi en overzichtelijk stukje gereedschap om de systeemgegevens van je pc te tonen. De basisversie is gratis. Het programma bestaat sinds 2010. De auteur, André Reinink, vraagt zich af of het zich kan meten met de concurrenten en ook of het beter en uitgebreider is dan de systeeminfo die Windows je geeft. En er zijn meer vragen.
- Gezocht secretaris m/v: Omdat de huidige secretaris zich in april 2020 niet herkiesbaar stelt, is het bestuur naarstig op zoek naar iemand (m/v of x) die deze belangrijke taak op zich wil nemen.
- Affinity Photo: Goed en compleet fotobewerkingsprogramma. Hét alternatief voor Photoshop! Althans, dat schrijft Wessel Sijl, een van de gewaardeerde leden van het Platform DigFoto.
- Scratch (6): Dit is deel 6 in een reeks artikelen, geschreven door onze hoofdredacteur René Suiker over de programmeer-app Scratch. Zonder enige voorkennis duikt hij in de materie. Zelf vindt hij dat niks bijzonders. Maar het mag hier wel eens gezegd worden: de redactie heeft daar heel veel bewondering voor.( Red.)
- RAW: ‘De haarlemmerolie van de digitale fotografie’, vindt Rinus Alberti. Haarlemmerolie is een middel dat uit de zeventiende eeuw stamt. Het werd aangeprezen omdat het tegen alle toen heersende kwalen zou helpen. De term wordt ook overdrachtelijk gebruikt voor een soort wondermiddel dat geacht wordt een remedie te vormen voor alles wat verkeerd gaat.
- ODF, OOXML of MSOXML?: De gedachte dat het ODF-formaat aan Linux zou zijn gekoppeld berust op een misverstand. Het ODF (OpenDocument Format) is een ISO-gestandaardiseerd documentformaat dat in willekeurig welk besturingssysteem kan worden gebruikt. Ook de nieuwere versies van Microsoft Office ondersteunen het. Hans Lunsing legt uit hoe het zit.

 

Categorieën