Algemene Leden Vergadering

Datum

-

CONVOCATIE

Het Bestuur van de HCC!CompUsers interessegroep nodigt alle leden uit tot bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING,

welke zal worden gehouden op 6 januari 2018, aanvang 13.00 uur.
Lokatie: Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt, Tel. 030-2203954


De agenda ziet er als volgt uit:
 

  1. Opening.
  2. Gedachtenwisseling met de leden van CompUsers over de gezamenlijke aanpak met een bestuur van CompUsers dat daadwerkelijk bereid is samen met het hoofdbestuur van HCC tot een oplossing te komen.
  3. Sluiting, ca 14.00 uur.

 

Toelichting: het hoofdbestuur van HCC heeft op 7 december j.l. verzocht, zich daarbij beroepend op artikel 10 lid 4 van de statuten van de vereniging CompUsers, tot het bijeenroepen van deze vergadering. Alhoewel het bestuur van CompUsers de noodzaak voor deze vergadering niet deelt, is ze statutair verplicht tot het bijeenroepen van deze vergadering. Het bestuur van CompUsers heeft nog getracht de datum van deze vergadering naar 10 februari 2018 te verplaatsen, omdat op die dag ook de CompUfair zou plaatsvinden, zodat de leden slechts eenmaal de reis naar De Bilt hoefden te maken, maar het hoofdbestuur heeft dit verzoek niet ingewilligd, zodat het bestuur van CompUser genoodzaakt is de datum vast te stellen op 6 januari 2018.


Veldhoven, 19 december 2017
Het bestuur van CompUsers,
Namens deze, Frans Dijkhoff, secretaris

 

Categorieën