CompUsers Kaderdag 2013

Datum

-

Elk jaar organiseert CompUsers een Kaderdag. Hier wordt in een ontspannen sfeer besproken hoe CompUsers kan verbeteren en verder ontwikkelen.

Op de Kaderdag 2013 zal vooral aandacht besteed worden aan de uitkomsten van de afgelopen winter gehouden enquête. De leden plaatsten veel relevante opmerkingen en hadden heel goede ideeën. CompUsers gaat die samen met het kader uitwerken en zo veel mogelijk realiseren.

De Kaderdag 2013 wordt gehouden in Hotel Breukelen. De toegang is alleen bedoeld voor kaderleden en op uitnodiging van het bestuur.

Maar als je denkt een bijdrage te kunnen leveren en wellicht dan ook deel wilt uitmaken van wat wij 'kader' noemen, dan nodigen we je graag alsnog uit. Stuur dan een e-mail aan de voorzitter.

Het programma is als volgt:

Benutten van potentieel!

Inmiddels zijn een aantal activiteiten van CompUsers versterkt. Maar er zijn nog voldoende punten waar verbetering mogelijk en noodzakelijk is. Graag willen wij het potentieel tijdens onze jaarlijkse Kaderdag bespreken en het kader daarbij een actieve rol laten spelen.

Maar daarnaast is de Kaderdag ook een ontmoetingspunt voor onze vrijwilligers in een aangename sfeer.

Het ochtendprogramma doen we in groepen, het middagprogramma is ‘plenair’.

09:30 – 10:00 Ontvangst met koffie, thee, frisdrank
10:00 – 10:10 Opening
10:10 – 10:30 Terugblik Kaderdag 2012
10:30 – 11:00 Enquête: haal eruit wat erin zit!
11:00 – 12:00 Rollenspel in groepen voor benutten enquête
12:00 – 12:30 Terugkoppeling door de groepen
12:30 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:30 Werkgroepen rondom thema’s
                          - SoftwareBus (René)
                          - 'Content' website (Clemens/Hans)
                          - Nieuwe technologie: sneller en beter anticiperen (Marco)
                          - Cursussen op afstand, webinars e.d. (Henk)
14:30 – 15:30 Terugkoppeling door de groepen
15:30 – 16:00 Samenvatting acties en rondvraag
16:00 – 17:00 BORREL!!!

Categorieën