Inhoud SoftwareBus 2013-1

Enkele van deze artikelen zijn beschikbaar als pdf bestand. Klik op een link of de bijbehorende afbeelding om de gewenste pdf te downloaden.

Let wel: overname van artikelen is slechts toegestaan met VOORAFGAANDE schriftelijke toestemming van de redactie!

Bij de voorplaat: De voorplaat is deze keer gewijd aan het programma MobileGo dat het mogelijk maakt op een smartphone met hetzelfde gemak te werken als op een tablet of laptop. Lees de beschrijving op blz. 20 en verder.
Van de redactie: Zoals gebruikelijk in januari blikt de hoofdredacteur terug op het afgelopen verenigingsjaar en tevens vooruit naar de in het nieuwe jaar ophanden zijnde activiteiten.
  Waar blijft de pc?: Een inventarisatie van de trends in de de computerbranche: van desktops naar laptops, tablets en smartphones en de daarmee gepaard gaande veranderingen in het persoonlijke en openbare leven.
ALV op 20 april 2013: Oproep en agenda voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van HCC!CompUsers, alsmede, ter info, het verslag van de ALV van 2012.
Leden-enquête: Evenals in december 2012 december hebben wij een enquête gehouden om onze activiteiten te kunnen verbeteren. Op de website kan eenieder die dat wil de enquête invullen.
CompUfair: Op 2 februari vond de eerste gebruikersdag van 2013 plaats onder de nieuwe naam CompUfair. Aangekondigd in uw lijfblad, op onze website www.compusers.nl en uiteraard in de diverse eMailings van onze voorzitter.
Knallend het nieuwe jaar in!: Column van de HCC waarin de directeur aangeeft dat alle activiteiten voor het eerste kwartaalthema ‛Social Media’ klaar staan om van start te gaan en dat ‛ze’ er allemaal ontzettend veel zin in hebben.
Het nieuwe gezicht van CompUsers (1): Over webservers en content management systemen. Met de in december 2012 in gebruik genomen nieuwe server is nu alles weer ‘up to date’. Behalve (helaas) de website, maar ook hierin zal de komende maanden verandering komen door een update naar de meest actuele versie van Drupal.
Diepgang in de fotobewerking: Het maken van precieze selecties. Menig digitaal fotograaf (maar ook analoge fotografen die hun foto's digitaal verwerken) stoeit bij de bewerking op de pc wel eens met selecties; het selecteren van een of meer delen van de foto om die gesepareerd van de andere delen van de foto te kunnen bewerken.
Veiligheid en de computer: Over veilig(er) kopen en verkopen op het internet. In de digitale wereld komt, net als in de ‘echte’ wereld, het meeste gevaar van de medemens. Verder over gemak en ongemak van de OV-chipkaart.
Mobile Go – voor Android en iPhone: Een programma dat het mogelijk maakt op een smartphone met hetzelfde gemak te werken als op een tablet of laptop. Beschikbaar voor zowel Android als iOS (iPhone en iPad, etc), voor zowel Windows als Mac.
GigaHits 2013-1: Ook deze keer weer een dual layer DVD‐ROM met 8,5 gigabyte en propvol, over een breed scala van rubrieken.
Social Media: Hyves, FaceBook, LinkedIn, Twitter, Google+, we struikelen over deze Social Mediatermen. Maar wat kun je ermee? Dit artikel probeert wat duidelijkheid in de chaos te scheppen.
Korte Tips &Trucs: Een aantal handige tips en trucs, althans, als je ze nog niet kende. Zoals apps alleen downloaden over Wi-Fi en niet over je dataverbinding op je smartphone.
Platform Webontwerp: Elders in dit nummer staat dat dit platform op sterven na dood is. Daarom hier een oproep aan mensen die zich deze tragische afloop aantrekken en samen met anderen het platform weer willen activeren.
Spottersleed: De avonturen van een beginnend ‛spotter’ en … het nut van een snelle fiets!

 

Categorieën