Inhoud SoftwareBus 2013-2

Enkele van deze artikelen zijn beschikbaar als pdf bestand. Klik op een link of de bijbehorende afbeelding om de gewenste pdf te downloaden.

Let wel: overname van artikelen is slechts toegestaan met VOORAFGAANDE schriftelijke toestemming van de redactie!

Bij de voorplaat: Deze voorplaat toont de berg Matterhorn, die wordt gebruikt als symbool van het open sourceprogramma Matterhorn. Dit programma is door CompUsers omarmd als hulpmiddel bij het verspreiden van de bekende Mini‐ en MicroCursussen van CompUsers.
Van de redactie: De hoofdredacteur blikt terug naar de situatie in de achterliggende periode en tevens vooruit naar de ophanden zijnde activiteiten.
Van de voorzitter, verenigingszaken: De wereld verandert, en daarmee ook de organisaties waarin mensen zich verenigen. Zo zijn ook de HCC en CompUsers onderhevig aan veranderingen. In essentie komt het erop neer dat de veranderende omstandigheden leiden tot een aanzienlijke terugloop van het ledental. Dit maakt het nodig de organisatiestructuren onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen teneinde de afkalving te stoppen.
  ALV 20 april 2013: Oproep en agenda voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van HCC!CompUsers.
Uitslag ledenenquête: Afgelopen december en januari hebben wij een enquête gehouden om onze activiteiten te kunnen verbeteren. In de vorige SoftwareBus was het maken van de enquête beschreven. Inmiddels zijn de resultaten bekend en kunnen we de eerste beelden van wat er is ingevuld met u delen. Ook zijn de prijzen verloot onder de leden die de enquête hebben ingevuld.
Wie of wat is CompUsers?: Een blik vooruit (op persoonlijke titel) die tot doel heeft een voorzet te geven voor een discussie over een aantal vragen en mogelijke ontwikkelingen bij CompUsers.
CompUfairs 2013: Op 3 februari jl. vond de eerste gebruikersdag van 2013 onder de nieuwe naam CompUfair plaats. Aangekondigd in uw lijfblad, op onze website www.compusers.nl en uiteraard in de diverse eMailings van onze voorzitter.
1000 foto’s, en nu?: Column van de HCC waarin de directeur wijst op de leuke en minder leuke kanten van het gebruik van sociale media en het daar plaatsen van privéfoto's.
Reisfotografie: Tegen de tijd dat je dit leest is voor de vroege vogels onder de fotografen het reisseizoen al weer begonnen. Voor de meeste andere fotografen duurt het ook niet zo lang meer voor dat het reisseizoen weer begint. Hoogste tijd om eens stil te staan bij tips voor reisfotografie.
Het statief: De tijdloze dukdalf van de fotografie. Dit artikel behandelt een nuttig fotografisch hulpmiddel dat zo oud is als de fotografie zelf: het statief. Want ondank de digitale revolutie en tal van slimme vondsten om langs elektronische weg bewegingsonscherpte in een foto te elimineren, heeft het statief niets aan waarde ingeboet.
Veiligheid Veiligheid, who cares?: Zorgen over veiligheid zijn van alle dagen en gebonden aan plaats en tijd, zowel qua beleving als feitelijke veiligheid. Voor schorpioenen of buffels hoef je in Nederland niet snel bang te zijn. Hier zijn het onder andere auto(bestuurders), slordige systeembeheerders en hackers.
GigaHits 2013-2: Ook deze keer weer zo’n 500 nieuwe programma’s over een breed scala van rubrieken.
CeBIT 2013, highlights: De jaarlijkse CeBIT in Hannover geldt nog steeds als de grootste I-­beurs ter wereld. Een dagje heen en weer per auto is heel vermoeiend. Maar ook heel boeiend. Al was het maar om te ervaren hoe het fileprobleem bij de beurs wordt opgelost. De Hannover Messe ligt aan een Autobahn. De Messe Autobahn gaat in de ochtend helemaal richting beurs en ‘s avonds omgekeerd. Mensen die in de tegengestelde richting willen, moeten dus omrijden. Een ‘wahnsinnig’ perfecte organisatie!
Opencast Matterhorn: Om meer service te bieden via internet aan de leden in de thuissituatie, staat CompUsers voor een aantal ontwikkelingen. Eén daarvan is het distribueren van lezingen en (kleine) cursussen via video‐streaming. Heel belangrijk is dat daarbij het beeldscherm van de computer ook goed zichtbaar is. Daarvoor blijkt een uitstekend medium beschikbaar: Matterhorn. Open Source, ontwikkeld door ca. honderd universiteiten verspreid over de hele wereld. En in gebruik om colleges aan te bieden aan studenten bij nog veel meer universiteiten.
Korte Tips & Trucs: Een aantal handige tips en trucs, als je ze nog niet kende tenminste …
What’s in the air?: De grote nationale fijnstofmeting met behulp van je iPhone. Door met 10.000 mensen te meten wil men bij iSPEX het fijnstof in Nederland veel gedetailleerder in kaart brengen. Dit is alleen mogelijk door de metingen van heel veel deelnemers te combineren en te vergelijken met de metingen van de vele grote en kleine meetstations die in Nederland zijn opgesteld.

 

Categorieën