Inhoud SoftwareBus 2017-5

Een aantal artikelen zijn beschikbaar als pdf bestand. Klik op een link of de bijbehorende afbeelding om de gewenste pdf te downloaden.

Let wel: overname van artikelen is slechts toegestaan met VOORAFGAANDE schriftelijke toestemming van de redactie!

Voorplaat: Een duidelijke verwijzing naar de Windows 10 Fall Creators Update, die vanaf 17 oktober kon worden gedownload.
Voorwoord: Marike Tukker, ons jongste bestuurslid, sinds april jl. onze penningmeester, beschrijft haar beleving van de recente ‘hectische’ periode, daarbij duidend op de onmin op bestuurlijk niveau. Voorts blikt zij terug op de lange reeks van eerdere activiteiten die zij bij CompUsers meemaakte. Ook geeft zij aan hoe zij zelf staat tegenover de hedendaagse social media. En tot slot volgt haar mening over een aantal financiële aspecten binnen CompUsers.
MegaCompUfair 23/9: Een terugblik, door René Suiker, op de MegaCompUfair van 23 september. Met dank aan de fotografen: Jos van den Berge, René Suiker en Wessel Sijl voor de foto’s bij dit artikel.
Kort geding: Een samenvatting van de feiten die tijdens het kort geding van 12 september aan de orde kwamen, de emoties die daarbij en kort daarna speelden en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, genoteerd door Clemens Schellens, onze voorzitter.
Nieuwe penningmeester: Marike Tukker stelt zich, na haar benoeming door de ALV op 23 april, aan de lezers voor. De foto is gemaakt door Rinus Alberti.
IrfanView: ‘Het Zwitserse zakmes onder de fotoviewers’, zo noemt Rinus Alberti dit handige fotobewerkingsprogramma. Dit is deel één van een korte reeks waarin de mogelijkheden van IrfanView worden belicht.
Veilig werken?: Ruud Uphoff, een van onze echte veiligheidskundigen op computergebied, haakt met dit artikel in op beweringen over ‘vermeend onveilig werken’. ‘Vermeend’ omdat dit niet altijd per se het geval is. Ruud beweert dit niet zomaar: hij noemt overtuigende argumenten voor zijn standpunt.
Advertentie eindredacteur: De redactie heeft behoefte aan een tweede eindredacteur, zowel om de taken te verdelen als om de continuïteit veilig te stellen.
Review van RawTherapee: Een beschrijving van een artikel om raw-foto’s mee te behandelen en geschikt te maken voor bv. afdrukken of anderszins te bewerken.
Review van Paragon ExtFS voor Windows: Paragon maakt het mogelijk om vanuit Windows lees- en schrijftoegang te krijgen tot Linux-partities. Hans Lunsing vertelt er het fijne over.
Resolutie, pixels, dpi, ppi: In aanvulling op de review over RawTherapee legt Isja Nederbragt in dit artikel uit wat het verband is tussen de resolutie van een afbeelding en de afmetingen ervan, zowel bij weergave op een beeldscherm als bij afdruk op papier. Wat is resolutie eigenlijk?
De mobiele revolutie: Ruud Uphoff gaat in op de jongste ontwikkelingen in de mobiele telefonie, en wel speciaal het begrip ‘roaming’, en de effecten daarvan op de tarieven van de diverse providers; daarnaast wijst hij op het verborgen gevaar: bellen vanuit Nederland naar het buitenland valt niet onder roaming en is dus NIET goedkoper geworden!
Chromebook: René Suiker neemt u aan de hand op ontdekkingsreis om gezamenlijk het besturingssysteem van de Chromebook te bestuderen. Er zijn nogal wat voordelen, maar er zijn erbij waar je echt wel even aan moet wennen …
Beeldstabilisatie video: Een artikel waarin Erhard Braas uitlegt wat beeldstabilisatie voor video is en met welke programma’s je er het gemakkelijkst gebruik van kan maken.
Arduino (3) – Domotica - IoT: Ondanks de late uitlevering van bestelde hardware is André Reinink erin geslaagd zijn derde aflevering over de Arduino op tijd bij de redactie te bezorgen. Daardoor hoefden we niet een maand over te slaan. Dit artikel en bijbehorende bijlagen zijn voor onze abonnees ook te downloaden vanaf onze website: SwB20175_Arduino(3)_bestanden.zip. Wel eerst even inloggen, zodat je als abonnee wordt herkend! Als je van knutselen houdt, mag je deze serie artikelen absoluut niet missen!
Ubuntu Studio (5): De multimediaversie van Ubuntu. In het vorige nummer liet Ton Valkenburgh je zien hoe we audio en MIDI in Ubuntu Studio configureren. Deze keer gaan we aan de slag met persoonlijke instellingen en de specifieke laptopaspecten.
Tweede systeembeheerder gezocht: CompUsers heeft drie dedicated servers, een voor de website, een voor e-mail en ftp, en een voor video. Ze worden nu door maar één persoon (Hans Lunsing) beheerd. Dat is niet goed voor de bedrijfszekerheid en continuïteit. Daarom zoeken wij een tweede systeembeheerder. Deze kan een deel van het beheer voor zijn rekening nemen, en beide beheerders kunnen zonodig voor elkaar invallen.

 

Categorieën