Inhoud SoftwareBus 2021-1

Een aantal artikelen zijn beschikbaar als pdf bestand. Klik op een link of de bijbehorende afbeelding om de gewenste pdf te downloaden.

Let wel: overname van artikelen is slechts toegestaan met VOORAFGAANDE schriftelijke toestemming van de redactie!

Voorplaat SwB 2021-1 Voorplaat en Voorwoord: De voorplaat is gekozen in relatie tot het artikel van André Reinink over de terugkeer van Microsoft’s PowerToys voor Windows 10, een set handige systeemutility’s. Het artikel begint op pagina 28.
Isja Nederbragt gaat in haar voorwoord in op de positie van onze nu nog zelfstandige vereniging en de onvermijdelijke verandering als gevolg van het gebrek aan bestuursleden.
Impressie ALV Impressie van de ALV: Kort verslag van de op 19 december 2020 in de vorm van videoconference gehouden ALV. Het volledig verslag is te vinden op de website van CompUsers, achter de inlog voor leden.
Incasso's Incasso’s: Ook in dit nummer een uitleg van de penningmeester over de de problemen die we hebben gehad met de incasso’s en acceptgiro’s. Gelukkig gaat het nu weer goed en zijn we op weg naar betaling van het abonnementsgeld uitsluitend via automatische incasso. Afschaffing van de acceptgiro’s zal ons heel veel werk en onkosten besparen. Met ingang van 2022 is voor abonnees incasso verplicht!
Colofon Colofon: Hier vindt u alles wat u hoort te weten over het melden van verhuizing, overlijden, opzeggen, nabestellen van losse nummers en jaargangen, tarieven, en dergelijke. Lees het eens door!
Convocatie ALV april 2021 Convocatie: De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is gepland op 17 april 2021. Omdat de aankondiging daarvan statutair ten minste acht weken voor de vergaderdatum moet plaatsvinden, vindt u hier de concept-agenda.
Hobby in coronatijd: Anydesk als hulp Hobby in coronatijd: Isja Nederbragt beschrijft hoe zij bij het inslaan van nieuwe wegen bij het beoefenen van haar hobby gebruik maakt van de technologische ontwikkelingen. Het programma AnyDesk is daarbij een grote steun.
Einde Photokina Auf wiedersehen Photokina ...: Wessel Sijl verzucht ’Das war einmal’ in zijn artikel over het einde van de wereldwijd bekende expositie over fotografie, die sinds 1950 om de twee jaar in Keulen werd gehouden.
Tweestapsverificatie Tweestapsverificatie: Wat is het en waarom moet je het gebruiken? Rein de Jong heeft het allemaal op een rijtje gezet. Het artikel moest wegens de lengte helaas worden gesplitst. In deel 1 behandelt hij de theorie, in het tweede deel legt Rein uit hoe je het in de praktijk zelf kunt instellen. Dat deel komt in het volgende nummer. Kun je niet wachten? Bezoek dan de website van Rein.
Cakewalk by Bandlab Cakewalk by Bandlab: Dit is aflevering 2 in een reeks reviews die Leon Braam schrijft over de beste gratis DAW’s (digitale audio-workstations). In deel 1 behandelde hij Studio One 5 Prime van Presonus.
Apple ProRAW Apple ProRAW: Met smartphones kun je steeds betere foto’s maken en dus ook met de iPhone. In dit artikel lees je waarom en hoe je met iOS 14.3 en beide iPhone 12 Pro-modellen met de standaard camera-app nog betere foto’s maakt in het nieuwe Apple ProRAW-formaat. Een bijdrage van Bert van Dijk.
Pizza Pizza bestellen in 2022: Grappig bedoeld, maar met een ernstige ondertoon. Blijft er nog iets over van je privacy of weet Google straks echt heel veel van je? Vertaald uit het Engels en aangeleverd door René Suiker.
FTP FTP en encryptie: De letters FTP staan voor File Transfer Protocol. File transfer doen we nog heel veel. Maar tegenwoordig doen we dat meestal over HTTP, of beter nog: over HTTPS. Een artikel van Johan Swenker.
Backup Back-up: Alvorens een programma voor back-up te selecteren is het verstandig goed na te denken over de eisen waaraan het moet voldoen. Pas daarna kan de juiste keuze voor het back-upprogramma worden gemaakt. Ton Valkenburgh laat een aantal belangrijke keuzeaspecten de revue passeren.
Foto met grijsfilter Is het grijs(verloop)filter te vervangen door fotobewerking?: Mark de Rooij schreef in nr. 2020-6 dat het polarisatiefilter niet is te vervangen door fotobewerking. Dit geldt ook voor het nu beschreven grijsfilter. Maar het effect van een grijsverloopfilter is vrij goed na te bootsen in fotobewerkingsprogramma’s waarin je met lagen en laagmaskers kunt werken. Mark biedt de filters aan met 15% abonneekorting (pag. 27).
Desktop runtime Microsoft’s PowerToys voor Windows 10: Handig, overbodig of noodzakelijk gereedschap? Microsoft maakt haar belofte waar en levert een gereedschapskist voor Windows 10. Of is het oude wijn in nieuwe zakken? Geschreven door André Reinink.

 

Categorieën