De website is verhuisd!

De website van CompUsers www.CompUsers.nl is op 18 december 2012 verhuisd naar een nieuwe betrouwbaarder server met up-to-date software. Alle faciliteiten staan weer tot uw beschikking.

Forums, KennisBank en NieuwsGroepen hadden al geruime tijd weinig gebruikers. De overgang naar een nieuwe server is een goede gelegenheid om deze niet meer opnieuw te implementeren. Met weemoed nemen we afscheid van deze diensten, vooral van de lange tijd populaire NieuwsGroepen. De KennisBank werd links en rechts gepasseerd door zoekmachines zoals Google, die gemakkelijk toegang geven tot alle in het World Wide Web verzamelde computerexpertise. Voor het verkrijgen van computerkennis wijzen we ook graag op onze SoftwareBus en onze MiniCursussen. Per saldo hielden we te weinig gebruikers over als 'kritische massa' voor de Forums, maar u kunt gebruik blijven maken van de HCC-forums.

Internet infrastructuur

De bestaande servers van CompUsers zijn al de nodige jaren in de lucht. Inmiddels voldoen die technisch niet meer en is de software verouderd. Bovendien is er dringend behoefte aan verbetering van de veiligheid, zowel intern als voor de leden/gebruikers.

Het afgelopen half jaar is in overleg met het WebTeam besloten over te gaan tot een geheel nieuwe internet infrastructuur, die gebruik maakt van de nieuwste ontwikkelingen van internet hosting. Daarbij staat de veiligheid zeer hoog in het vaandel. Er wordt uitgegaan van clusters voor elke internet activiteit, met elk een eigen gehoste server en team voor inhoud en onderhoud.

CompUsers vernieuwt internet

Ook CompUsers ontkwam niet aan de 'Wet van de Remmende Voorsprong'. Daardoor zijn onze internet-activiteiten toe aan een grondige renovatie.

Op dit moment is al een nieuwe e-mail server in de lucht en worden bestaande e-mail accounts gefaseerd overgebracht. Uiteraard met zo min mogelijk overlast voor de betrokkenen, maar enkele kleine veranderingen zijn nodig. De e-mail adressen worden in ieder geval gehandhaafd. De nieuwe e-mail server biedt extra functionaliteit en ook de beveiligingsaspecten zijn helemaal up to date. In het artikel 'CompUsers: Mail en Web voor leden' in SoftwareBus 2011-2 lees je de details.