Over naar Drupal 7

Woensdag 19 juni 2013 is onze website van versie 6 overgezet op de actuele versie 7 van het web content management systeem Drupal.

Voor wie er wat meer over wil weten: Drupal is net als Joomla en WordPress een opensource systeem voor het beheren van de inhoud van websites. De officiële website is www.drupal.org, terwijl die van de Nederlandstalige Drupalgemeenschap www.drupal.nl dan wel www.drupal.be is. Meer Nederlandstalige informatie vindt u in het Drupal Handboek. Achtergrondinformatie vindt u in Wikipedia.

Beveiligd internetten bij CompUsers

Onze website is vanaf 20 april 2013 beveiligd met het HTTPS protocol.  U surft er naar toe met de URL https://www.compusers.nl. HTTPS staat voor HyperText Transfer Protocol Secure en is een uitbreiding van het standaard HTTP protocol. Kern er van is dat alle verstuurde gegevens worden versleuteld, waardoor een mogelijke afluisteraar niet te weten kan komen waar het om gaat. Dat is vooral van belang voor privacy-gevoelige gegevens zoals uw naam, e-mailadres en wachtwoord. Aanvankelijk werd HTTPS alleen gebruikt voor handelingen waarbij dit soort gegevens wordt verstuurd, zoals inloggen, registratie, uw ledenpagina enz. Sinds 26 oktober 2013 is de hele website echter met HTTPS beveiligd. Het standaard HTTP protocol wordt automatisch omgeleid naar het beveiligde HTTPS protocol.

Over naar Drupal 6

In december (2012) werd www.CompUsers.nl verhuisd naar een nieuwe server. Daarbij werd de achterliggende software op de server deels vernieuwd. Maar er waren nog meer aanpassingen nodig om geheel up-to-date te worden.

Op maandag 18 maart is het achterliggende CMS (Content Management Systeem) Drupal opgewaardeerd van de verouderde niet meer ondersteunde versie 5 naar de nog wel ondersteunde versie 6. De website ziet er nu 'frisser' uit, maar is qua structuur en functionaliteit in principe niet veranderd.

In de loop van 2013 moet Drupal nog een keer worden opgewaardeerd. Al in de loop van dit jaar (volgens planning in september) komt Drupal 8 uit en stopt de ondersteuning van Drupal 6. Het systeem zal dan niet meer van veiligheidsupdates worden voorzien. We willen daarom zo snel mogelijk naar de huidige courante versie 7, die tot de komst van Drupal 9 ondersteuning geniet. Dat duurt zeker nog wel een jaar of twee, zo niet langer. De overgang naar Drupal 7 zal echter wat ingrijpender zijn.

Uitslag CompUsers Leden-enquête

Maar liefst 1.400 responses!

Het bestuur van CompUsers is dolblij met de 1.400 responses op de leden-enquête, waarvan ca. 1.000 van CompUsers-leden We hadden niet op zoveel durven rekenen. Het invullen van de enquête kostte namelijk best wel wat tijd.

Marco Steen, de penningmeester van CompUsers, was de geestelijk vader van de enquête. Hij is erg onder de indruk van de vele reacties.

De website is verhuisd!

De website van CompUsers www.CompUsers.nl is op 18 december 2012 verhuisd naar een nieuwe betrouwbaarder server met up-to-date software. Alle faciliteiten staan weer tot uw beschikking.

Forums, KennisBank en NieuwsGroepen hadden al geruime tijd weinig gebruikers. De overgang naar een nieuwe server is een goede gelegenheid om deze niet meer opnieuw te implementeren. Met weemoed nemen we afscheid van deze diensten, vooral van de lange tijd populaire NieuwsGroepen. De KennisBank werd links en rechts gepasseerd door zoekmachines zoals Google, die gemakkelijk toegang geven tot alle in het World Wide Web verzamelde computerexpertise. Voor het verkrijgen van computerkennis wijzen we ook graag op onze SoftwareBus en onze MiniCursussen. Per saldo hielden we te weinig gebruikers over als 'kritische massa' voor de Forums, maar u kunt gebruik blijven maken van de HCC-forums.

Internet infrastructuur

De bestaande servers van CompUsers zijn al de nodige jaren in de lucht. Inmiddels voldoen die technisch niet meer en is de software verouderd. Bovendien is er dringend behoefte aan verbetering van de veiligheid, zowel intern als voor de leden/gebruikers.

Het afgelopen half jaar is in overleg met het WebTeam besloten over te gaan tot een geheel nieuwe internet infrastructuur, die gebruik maakt van de nieuwste ontwikkelingen van internet hosting. Daarbij staat de veiligheid zeer hoog in het vaandel. Er wordt uitgegaan van clusters voor elke internet activiteit, met elk een eigen gehoste server en team voor inhoud en onderhoud.

CompUsers vernieuwt internet

Ook CompUsers ontkwam niet aan de 'Wet van de Remmende Voorsprong'. Daardoor zijn onze internet-activiteiten toe aan een grondige renovatie.

Op dit moment is al een nieuwe e-mail server in de lucht en worden bestaande e-mail accounts gefaseerd overgebracht. Uiteraard met zo min mogelijk overlast voor de betrokkenen, maar enkele kleine veranderingen zijn nodig. De e-mail adressen worden in ieder geval gehandhaafd. De nieuwe e-mail server biedt extra functionaliteit en ook de beveiligingsaspecten zijn helemaal up to date. In het artikel 'CompUsers: Mail en Web voor leden' in SoftwareBus 2011-2 lees je de details.