Inhoud SoftwareBus 2014–3

Enkele van deze artikelen zijn beschikbaar als pdf bestand. Klik op een link of de bijbehorende afbeelding om de gewenste pdf te downloaden.

Let wel: overname van artikelen is slechts toegestaan met VOORAFGAANDE schriftelijke toestemming van de redactie!

Voorwoord: De bekende inleiding op de inhoud en het thema, geschreven door de hoofdredacteur.
Algemene Leden Vergadering: Op 12 april 2014 werd de jaarlijkse ALV gehouden. Het volledige verslag is te vinden op de website; dit artikel is slechts een korte samenvatting van de belangrijkste punten. Hoogtepunt is het afscheid van de man die als voorzitter de vereniging 26 jaar lang bestuurde, samen met anderen weliswaar, maar toch …
CompUfair 12 april 2014: Terugblik op de gebruikersbijeenkomst van zaterdag 12 april, een stralende lentedag, met als gevolg een matig bezochte bijeenkomst, die in het teken van Onze Digitale Woning stond. De lezingen hierover werden goed bezocht. Ook de diverse Platforms waren actief, o.a. Muziek, Linux, DigiVideo, DigiFoto en ten slotte Windows met een lezing over de mogelijkheden van Windows 8.1.
Windows XP verwijderen: met het oog op de aflopende ondersteuning van Windows XP door Microsoft was het aan te raden na 8 april 2014 niet meer met XP het internet op te gaan. Dat betekende voor velen met een wat oudere computer: overstappen op Linux Ubuntu, zoals beschreven in SoftwareBus 2014-2. Het verwijderen van XP wordt in dit nummer beschreven.
Tips voor reisfotografie: Met de vakantie voor de boeg kan het geen kwaad je nu al te oriënteren op allerlei tips die je kunnen helpen goede (vakantie)foto’s te maken. Dus: wat moet je beslist meenemen, waar moet je op letten, welk perspectief gebruik je, welke lichteigenschappen bieden de diverse tijdstippen van de dag, enzovoort.
De HCC vernieuwt: de noodzakelijke vernieuwing komt mede voort uit de ontwikkeling van nieuwe digitale apparatuur als smartphones en tablets en de bijbehorende nieuwe technieken en programma’s. De HCC stelt zich ten doel haar leden ook hierin te ondersteunen en wel vanuit de vereniging zelf volgens het principe ‘vóór leden, dóór leden’. Vandaar de oproep aan de leden om ideeën en hulp aan te bieden.
Analyse met Excel: Dit is de derde aflevering in de reeks over het werken met Excel. Deze keer gaat het over het importeren van gegevens of bestanden uit andere programma’s, zonder die zelf te moeten intikken. Dit is zonder meer mogelijk door gebruik te maken van MS Query. De werking daarvan wordt hier uitgebreid behandeld.
Foto-excursie Zuiderzeemuseum: Verslag van de volkomen verregende, en juist daardoor volkomen geslaagde fotoshoot-excursie naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Immers: ‘Elk weer is fotoweer’ en met die gedachte in het hoofd gingen de excursiegangers goed gemutst aan de slag. Resultaat aan het eind van de dag: volle geheugenkaartjes. Nu nog thuis aan de slag om alles te bewerken!

GigaHits 2014-3: een volle dual-layer DVD-rom; deze keer over de ervaringen met een prepaid sim-kaart in Hongarije, en ook met 4G, althans het ter plekke ontbreken ervan. Verder over de app Alcohol Calculator voor automobilisten die ook onder het rijden niet zonder een borrel kunnen, en de app Bubble Level waarmee je de caravan keurig horizontaal kunt zetten (om hem daarna weer naar voren te laten doorslaan om slingeren te voorkomen). Daar bovenop nog veertig apps voor algemeen gebruik, voornamelijk voor computerhobbyisten.

Een zeer goede keus voor iedereen is het hulpprogramma Avast Browser Cleanup, waarmee je die irritante, ongewenste en hinderlijke zoek- en werkbalken en plug-ins uit je browser(s) kunt verwijderen.

Skype: Wat is Skype, wat kun je ermee? In de beginjaren werd het vooral gebruikt om goedkoop spraakcontact te kunnen hebben met mensen die heel ver weg waren, bijvoorbeeld in het Verre Oosten, Australië of de U.S.A. Niet veel later kwam er de mogelijkheid van videobeelden bij. Extra leuk als je je kleinkinderen wilde zien. Het probleem daarbij is altijd het tijdverschil: je moet of heel laat opblijven of heel vroeg opstaan, maar het is wel ontzettend leuk, dat directe contact met je familie of vrienden.Het aantal mogelijkheden is in de loop der jaren verder uitgebreid; in dit artikel vindt u een opsomming ervan. Ook is vermeld wat je er voor nodig hebt en hoe je het in gebruik neemt, zowel onder Windows, als Linux, Android en Mac.

De Raspberry Pi: In het kader van het thema Onze Digitale Woning is HCC van plan daadwerkelijk aan de slag te gaan met de mini-computer Raspberry Pi, die is verkozen tot ‘werkpaard’ voor de domotica-toepassingen. Een veelbelovend project dus, waarvan verwacht wordt dat velen er interesse in zullen tonen. In dit artikel worden de mogelijkheden van toepassing uitgebreid beschreven.

Gratis dynamisch webadres: Slechts enkele internetproviders (alleen de dure) geven een vast IP­-nummer. In bijna alle gevallen wordt een dynamisch IP­-nummer uitgegeven, dat dus veranderen kan. Het registreren van een domein op een dynamisch IP­-nummer is geen goed idee, want als dit nummer verandert, word je onbereikbaar.
De oplossing hiervoor is een dynamische DNS‐service: als je een ander IP‐nummer krijgt, wordt dit ook in de DNS‐server aangepast, en zo blijf je bereikbaar. Met vermelding van aanbieders van gratis dynamische webadressen.
Sociale Media: De laatste CompUfair bracht minder bezoekers dan we verwacht en zeker gehoopt hadden.En we zoeken voor een deel de oorzaak bij de verminderde communicatie, zoals eMailing. We zijn inmiddels (zij het nog beperkt) actief op Facebook en op Twitter. En daarmee hopen we meer mensen te bereiken. Niet alleen leden, maar ook buiten de CompUsers-ig.
Rhino – Schermafbeeldingen: Even snel een schermafbeelding maken. Iedereen heeft daar wel eens behoefte aan. Maar hoe doe je dat ­ en nog belangrijker ­ hoe krijg je een goede kwaliteit? In dit artikel wordt dat uitgebreid uit de doeken gedaan.

DTP met Open Source: Boekbespreking door Hein van Dijk. Er zijn drie Nederlandstalige boeken die open source‐software voor kantoor en desktop publishing behandelen:
a. Ik wil… met OpenOffice aan het werk;
b. Zelf je boek opmaken met LibreOffice Writer
en
c. Waar zit de kneep? (Opmaak, vormgeving & publicatie met Scribus 1.4.3).

 

Categorieën