Inhoud SoftwareBus 2023-3

Een aantal artikelen is beschikbaar als pdf bestand. Klik op een link of de bijbehorende afbeelding om de gewenste pdf te downloaden.

Let wel: overname van artikelen is slechts toegestaan met VOORAFGAANDE schriftelijke toestemming van de redactie!

Voorplaat en Voorwoord: Deze keer een foto die genomen is tijdens de foto-excursie in Zutphen op 20 mei jl. Wat we zien is een driedimensionale tekening op een plat vlak: de straatstenen.  
Het voorwoord is weer van Ton Valkenburgh. Hij gaat wederom in op het verschijnsel van Artificial Intelligence en noemt een aantal aspecten, zowel positieve als negatieve, en relativeert het geheel.
Schrijven voor de SoftwareBus: Trouwe lezers van de SoftwareBus zal het niet ontgaan zijn dat we altijd openen met het zogeheten verenigingsnieuws: aankondigingen van bijeenkomsten, vergaderingen, e.d. Daarna volgen de artikelen over software en hoe ermee te handelen.  
Het aantal vaste auteurs is langzamerhand aan het afnemen en daardoor wordt het steeds moeilijker het blad vol te krijgen. Vandaar dit artikel van hoofdredacteur René Suiker over schrijven: waarom, waarover, wie, hoe? Hij sluit af met een oproep aan de lezers.
Colofon: Hier vind je alles wat je hoort te weten over het op de website inzien van reeds verschenen bladen en over het melden van verhuizing, overlijden, opzeggen, tarieven, en dergelijke. Lees het eens door!
CompUfair en ALV– een terugblik: Op 23 april waren er weer een CompUfair en een Algemene Ledenvergadering. Een terugblik daarop werd aangeleverd door onze veruit meest actieve auteur: wie anders dan René Suiker? Ook in dit nummer weer vier bijdragen van hem! Gelukkig gaat het beter met zijn gezondheid!
Zorin – the final sequel: Opnieuw een bijdrage van André Reinink over Zorin, deze keer zonder vervolg, vandaar ‘final sequel’. Zoals we van hem gewend zijn is het weer een heel duidelijk verhaal geworden, met veel details over bijzonderheden waar je mee te maken kunt krijgen.
HCC!kennisdag op 17 juni 2023: Een vooruitblik op de komende HCC-kennisdag, ook door René Suiker, waarin hij aangeeft wat de bezoekers mogen verwachten. Daarnaast verwijst hij naar de website van HCC voor aanvullende informatie en de laatste stand van zaken.
Odroid als synthesizer: In een vorig artikel heeft Ton Valkenburgh o.a. het board Odroid-M1 besproken. Hij gaat nu in op de mogelijkheden om er een synthesizer mee te maken. Dit artikel zal voornamelijk op de concepten ingaan, maar nog niet laten zien hoe een volledige synthesizer eruit zou kunnen zien.
Het gebruik van Directorzone: Een bijdrage van Erhard Braas over Cyberlink Powerdirector en het gebruik van templates. Buiten de al aanwezige templates kun je deze ook downloaden via de Directorzone; dit is een gemeenschap (community) die zelf-ontworpen templates aanbiedt voor gebruik. Deze templates zijn er niet alleen voor titels, maar ook voor dvd-menu’s, effecten, overgangen en achtergronden.
Scratch (19): Voor wie Scratch nog heel nieuw is, zie het artikel (pag. 18-21). Op de HCC!kennisdag op 17 juni a.s. gaat René Suiker een workshop of lezing geven over Scratch. En daar kunt u natuurlijk ook vragen stellen. Hij hoopt op een grote opkomst en heeft 90 minuten de tijd voor uitleg en toelichting.
Webontwerp voor beginners: Het Internet in het algemeen en websites in het bijzonder, zijn niet meer weg te denken, zegt René Suiker. Hoe hebben we ooit zonder gekund? Uiteraard doen we als CompUsers daaraan mee. In 2003 leefden we al met de gedachte een Platform op te zetten rondom WebOntwerp. En zelf had ik mijn eerste website in 1995.
iPhone-toegangscode: In een onthullende video van Wall Street Journal zie je wat er allemaal kan gebeuren als je iPhone wordt gestolen en de dief (of een handlanger) kort daarvoor de toegangscode van je iPhone heeft afgekeken of gefilmd. Lees hier hoe je het voorkomt en nog meer handige tips! Een bijdrage van Bert van Dijk, vrijwilliger HCC!apple.
Kennisdag-evenementen: Evenementen die ook thuis te doen zijn. Een van die evenementen is: oude hardware voorzien van LibreELEC met mediaspelersoftware van KODI. Op de HCC!kennisdag gedemonstreerd door Gjalt Zwaagstra.
Foto-excursie in Zutphen: Samen met HCC!fotovideo. Een bijdrage van Evert de Vos: De foto-excursie is een van de traditionele (jaarlijkse) activiteiten van het Platform DigiFoto. Na een aantal jaren van uitstel als gevolg van de corona-pandemie is nu de draad weer opgepakt, en wel op 20 mei in Zutphen.
Categorieën